فروش مگنت حمل بار

فروش مگنت حمل بار در سایزهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ ،۶۰۰ ، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ کیلوگرم