نمایش 1–8 از 9 نتیجه

کارابین سایز16 میلی متر

قلاب کارابین ساده سایز 16 میلی متر

زینک شده

فولادی

مناسب ترین قیمت بازار

ارسال سریع به سراسر ایران

تعداد در کارتن 50 عدد

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

کارابین سایز14 میلی متر

قلاب کارابین ساده سایز 14 میلی متر

زینک شده

فولادی

مناسب ترین قیمت بازار

ارسال سریع به سراسر ایران

تعداد در کارتن 50 عدد

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

کارابین سایز12 میلی متر

قلاب کارابین ساده سایز 12 میلی متر

زینک شده

فولادی

مناسب ترین قیمت بازار

ارسال سریع به سراسر ایران

تعداد در کارتن 100 عدد

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

کارابین سایز10 میلی متر

قلاب کارابین ساده سایز 10 میلی متر

زینک شده

فولادی

مناسب ترین قیمت بازار

ارسال سریع به سراسر ایران

تعداد در کارتن 200 عدد

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

کارابین سایز8 میلی متر

قلاب کارابین ساده سایز 8 میلی متر

زینک شده

فولادی

مناسب ترین قیمت بازار

ارسال سریع به سراسر ایران

تعداد در کارتن 400 عدد

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

کارابین سایز7 میلی متر

قلاب کارابین ساده سایز 7 میلی متر

زینک شده

فولادی

مناسب ترین قیمت بازار

ارسال سریع به سراسر ایران

تعداد در کارتن 500 عدد

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

کارابین سایز6 میلی متر

قلاب کارابین ساده سایز 6 میلی متر

زینک شده

فولادی

مناسب ترین قیمت بازار

ارسال سریع به سراسر ایران

تعداد در کارتن 1000 عدد

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

کارابین سایز5 میلی متر

قلاب کارابین ساده سایز 5 میلی متر

زینک شده

فولادی

مناسب ترین قیمت بازار

ارسال سریع به سراسر ایران

تعداد در کارتن 1500 عدد

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021