نمایش 1–8 از 11 نتیجه

ترولی دستی وینچ

ترولی دستی وینچ

قابل نصب بر روی کلیه سایزهای وینچ برقی

مقرون به صرفه

موجود در دو نوع ایرانی و خارجی

   

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 - 021

وینچ برقی با ظرفیت 100 به 200 کیلو 220 ولت

وینج 100 به 200 کیلوگرمی

ظرفیت 100 کیلو برای 20 متر ارتفاع و سیم یک لا

ظرفیت 200 کیلو برای 10 متر ارتفاع و سیم دوبل

قرقره جهت دوبل کردن سیم در جعبه وینچ موجود می باشد

ولتاژ 220 ولت

دارای کلید استپ اضطراری روی کنترل

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 - 021

وینچ برقی با ظرفیت 125 به 250 کیلو 220 ولت

وینج 125 به 250 کیلوگرمی

ظرفیت 125 کیلو برای 20 متر ارتفاع و سیم یک لا

ظرفیت 250 کیلو برای 10 متر ارتفاع و سیم دوبل

قرقره جهت دوبل کردن سیم در جعبه وینچ موجود می باشد

ولتاژ 220 ولت

دارای کلید استپ اضطراری روی کنترل

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 - 021

وینچ برقی با ظرفیت 150 به 300 کیلو 220 ولت

وینج 150 به 300 کیلوگرمی

ظرفیت 150 کیلو برای 20 متر ارتفاع و سیم یک لا

ظرفیت 300 کیلو برای 10 متر ارتفاع و سیم دوبل

قرقره جهت دوبل کردن سیم در جعبه وینچ موجود می باشد

ولتاژ 220 ولت

دارای کلید استپ اضطراری روی کنترل

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 - 021

وینچ برقی با ظرفیت 200 به 400 کیلو 220 ولت

وینج 200 به 400 کیلوگرمی

ظرفیت 200 کیلو برای 20 متر ارتفاع و سیم یک لا

ظرفیت 400 کیلو برای 10 متر ارتفاع و سیم دوبل

قرقره جهت دوبل کردن سیم در جعبه وینچ موجود می باشد

ولتاژ 220 ولت

دارای کلید استپ اضطراری روی کنترل

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 - 021

وینچ برقی با ظرفیت 250 به 500 کیلو 220 ولت

وینج 250 به 500 کیلوگرمی

ظرفیت 250 کیلو برای 20 متر ارتفاع و سیم یک لا

ظرفیت 500 کیلو برای 10 متر ارتفاع و سیم دوبل

قرقره جهت دوبل کردن سیم در جعبه وینچ موجود می باشد

ولتاژ 220 ولت

دارای کلید استپ اضطراری روی کنترل

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 - 021

وینچ برقی با ظرفیت 300 به 600 کیلو 220 ولت

وینج 300 به 600 کیلوگرمی

ظرفیت 300 کیلو برای 20 متر ارتفاع و سیم یک لا

ظرفیت 600 کیلو برای 10 متر ارتفاع و سیم دوبل

قرقره جهت دوبل کردن سیم در جعبه وینچ موجود می باشد

ولتاژ 220 ولت

دارای کلید استپ اضطراری روی کنترل

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 - 021

وینچ برقی با ظرفیت 400 به 800 کیلو 220 ولت

وینج 400 به 800 کیلوگرمی

ظرفیت 400 کیلو برای 20 متر ارتفاع و سیم یک لا

ظرفیت 800 کیلو برای 10 متر ارتفاع و سیم دوبل

قرقره جهت دوبل کردن سیم در جعبه وینچ موجود می باشد

ولتاژ 220 ولت

دارای کلید استپ اضطراری روی کنترل

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 - 021