در حال نمایش 8 نتیجه

زنجیر گالوانیزه 12 میلی متر

 • زنجیر جوشی گالوانیزه سایز 12 میلی متر
 • موجود در کیسه های 30 و 50 کیلویی
 • کیفیت بالای گالوانیزه
 • بهترین کیفیت، بهترین قیمت

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

زنجیر گالوانیزه 10 میلی متر

 • زنجیر جوشی گالوانیزه سایز 10 میلی متر
 • موجود در کیسه های 30 و 50 کیلویی
 • کیفیت بالای گالوانیزه
 • بهترین کیفیت، بهترین قیمت

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

زنجیر گالوانیزه 8 میلی متر

 • زنجیر جوشی گالوانیزه سایز 8 میلی متر
 • موجود در کیسه های 30 و 50 کیلویی
 • کیفیت بالای گالوانیزه
 • بهترین کیفیت، بهترین قیمت

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

زنجیر گالوانیزه 7 میلی متر

 • زنجیر جوشی گالوانیزه سایز 7 میلی متر
 • موجود در کیسه های 30 و 50 کیلویی
 • کیفیت بالای گالوانیزه
 • بهترین کیفیت، بهترین قیمت

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

زنجیر گالوانیزه 6 میلی متر

 • زنجیر جوشی گالوانیزه سایز 6 میلی متر
 • موجود در کیسه های 30 و 50 کیلویی
 • کیفیت بالای گالوانیزه
 • بهترین کیفیت، بهترین قیمت

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

زنجیر گالوانیزه 5 میلی متر

 • زنجیر جوشی گالوانیزه سایز 5 میلی متر
 • موجود در کیسه های 30 و 50 کیلویی
 • کیفیت بالای گالوانیزه
 • بهترین کیفیت، بهترین قیمت

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

66742713 و 66724286-021

زنجیر گالوانیزه 4 میلی متر

 • زنجیر جوشی گالوانیزه سایز 4 میلی متر
 • موجود در کیسه های 30 و 50 کیلویی
 • کیفیت بالای گالوانیزه
 • بهترین کیفیت، بهترین قیمت

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

021-66742713 و 66724286-021

زنجیر گالوانیزه 3 میلی متر

 • زنجیر جوشی گالوانیزه سایز 3 میلی متر
 • موجود در کیسه های 30 و 50 کیلویی
 • کیفیت بالای گالوانیزه
 • بهترین کیفیت، بهترین قیمت

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:

021-66742713 و 66724286-021