در حال نمایش 8 نتیجه

جرثقیل 5 تن دستی ویتال

جرثقیل زنجیری دستی ویتال با ظرفیت 5 تن

در دو سایز با ارتفاع 3 متری و 6 متری

دارای بلبرینگ

چرخ دنده و ترمز از بهترین آلیاژ

طول عمر بالا

     

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 – 021

جرثقیل 3 تن دستی ویتال

جرثقیل زنجیری دستی ویتال با ظرفیت 3 تن

در دو سایز با ارتفاع 3 متری و 6 متری

دارای بلبرینگ

چرخ دنده و ترمز از بهترین آلیاژ

طول عمر بالا

     

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 – 021

جرثقیل 20 تن دستی ویتال

جرثقیل زنجیری دستی ویتال با ظرفیت 20 تن

در دو سایز با ارتفاع 3 متری و 6 متری

دارای بلبرینگ

چرخ دنده و ترمز از بهترین آلیاژ

طول عمر بالا

     

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 – 021

جرثقیل 2 تن دستی ویتال

جرثقیل زنجیری دستی ویتال با ظرفیت 2 تن

در دو سایز با ارتفاع 3 متری و 6 متری

دارای بلبرینگ

چرخ دنده و ترمز از بهترین آلیاژ

طول عمر بالا

     

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 – 021

جرثقیل 10 تن دستی ویتال

جرثقیل زنجیری دستی ویتال با ظرفیت 10 تن

در دو سایز با ارتفاع 3 متری و 6 متری

دارای بلبرینگ

چرخ دنده و ترمز از بهترین آلیاژ

طول عمر بالا

     

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 – 021

جرثقیل 1.5 تن دستی ویتال

جرثقیل زنجیری دستی ویتال با ظرفیت 1.5 تن

در دو سایز با ارتفاع 3 متری و 6 متری

دارای بلبرینگ

چرخ دنده و ترمز از بهترین آلیاژ

طول عمر بالا

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 – 021

جرثقیل 1 تن دستی ویتال

جرثقیل زنجیری دستی ویتال با ظرفیت 1 تن

در دو سایز با ارتفاع 3 متری و 6 متری

دارای بلبرینگ

چرخ دنده و ترمز از بهترین آلیاژ

طول عمر بالا

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 – 021

جرثقیل 0.5 تن دستی ویتال

جرثقیل زنجیری دستی ویتال با ظرفیت 1/2 تن

در دو سایز با ارتفاع 3 متری و 6 متری

دارای بلبرینگ

چرخ دنده و ترمز از بهترین آلیاژ

طول عمر بالا

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا:  66742713 – 021